قوانین و مقررات

کاربران هر یک از سرویس های سامانه سما (سامانه معاملات امن ایران)، به هر شکل و عنوان، مستقیم یا غیر‌مستقیم و جزئی یا کلی، ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کل سامانه می باشند.

در صورت تغییر این قوانین، جزییات این تغییرات به اطلاع کلیه کاربران خواهد رسید که از زمان ابلاغ و اعلام تغییرات، قوانین به روز شده در کل سامانه سما، لازم الاجرا خواهند بود. همواره آخرین نسخه قوانین حاکم بر سما، در سایت سامانه در دسترس عموم خواهد بود و قابل استناد هستند.