آموزش تصویری و مرحله به مرحله دریافت کد رهگیری مالیاتی

از بهمن ۹۹ تمامی متقاضیان دریافت ابزارهای پرداختی ابتدا باید کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و در صورت عدم دریافت کد رهگیری مالیاتی امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان برای آنها وجود نخواهد داشت. در ادامه سعی کردیم